ANDO FORD ĐỒNG HÀNH CÙNG KH TRANSIT – BIG FLEET

  • Ford An Đô |
  • 10-12-2020 |
  • Dịch vụ bảo dưỡng , Khuyến mãi đặc biệt , Tin tức ,
Ando Ford triển khai Chương trình
“Đ𝑶̂̀𝑵𝑮 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 𝑪𝑼̀𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑫𝑶𝑨𝑵𝑯 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑷 – 𝑩𝑰𝑮 𝑭𝑳𝑬𝑬𝑻”
🎯 Đối tượng: Tất cả các Khách hàng Transit, bao gồm xe trong bảo hành và ngoài bảo hành
⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠: 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎
✍ Nội dung:
✅ 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 01 𝑙𝑜̣𝑐 𝑑𝑎̂̀𝑢 (𝑛ℎ𝑜̛́𝑡) 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑑𝑎̂̀𝑢 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛
✅ 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑙𝑒𝑒𝑡
✅ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑒̣𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔i𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖
☎ L̳i̳ê̳n̳ ̳h̳ệ̳ ̳H̳o̳t̳l̳i̳n̳e̳ ̳C̳S̳K̳H̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳đ̳ạ̳i̳ ̳l̳ý̳ ̳đ̳ể̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳t̳ư̳ ̳v̳ấ̳n̳:̳ ̳0̳9̳8̳9̳ ̳2̳3̳0̳ ̳2̳3̳0̳

Trả lời

Gọi lại cho tôi

Gửi yêu cầu cho chúng tôi liên hệ lại với bạn!Đăng ký lái thử

Để đăng ký lái thử hãy điền tất cả các thông tin dưới

Nhận báo giá

Để đăng ký nhận báo giá hãy điền tất cả các thông tin dưới


Đăng ký bảo dưỡng

Để đăng ký bảo dưỡng hãy điền tất cả các thông tin dưới


Đăng ký lịch hẹn

Để đăng ký lịch hẹn hãy điền tất cả các thông tin dưới


Đăng ký định giá xe

Để đăng ký định giá xe hãy điền tất cả các thông tin dưới